Uchwała Nr 13.72.2016

Rady Gminy Czyże

z dnia  30 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890)  oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zatwierdzić sprawozadanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czyże za 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2016-06-14

Data modyfikacji: 2016-06-14

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-06-14