Uchwała Nr XXXII/152/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 9 sierpnia 2010 r.
zmieniająca w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
 Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652; z 2010 r. Nr 57, poz. 356) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W § 1 Uchwały nr 61/101/98 Zarządu Gminy Czyże z dnia 15 września 1998 roku w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, w obwodzie Nr 3 dodaje się miejscowość Podwieżanka.
2. Wykaz granic obwodów głosowania stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Walentyna Jakimiuk
Załącznik
                                                                                                                                                                                                   do uchwały Nr XXXII/152/10
 Rady Gminy Czyże
z dnia 9 sierpnia 2010 r.
 
Wykaz granic obwodów głosowania
 
Numer obwodu
Granice obwodu głosowania
1.
Czyże, Leniewo, Łuszcze, Osówka, Podrzeczany, Rakowicze, Szostakowo
2.
Hukowicze, Klejniki, Leszczyny, Sapowo
3.
Kamień, Kojły, Kuraszewo, Lady, Maksymowszczyzna, Wieżanka, Wólka, Podwieżanka
4.
Morze, Zbucz
 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2010-08-10

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2010-08-10

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2010-08-10