Uchwała Nr XXXII/153/10
Rady Gminy Czyże
z dnia 9 sierpnia 2010 r.
zmieniająca w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652; z 2010 r. Nr 57, poz. 356) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W § 1 Uchwały nr 60/98/98 Zarządu Gminy Czyże z dnia 21 sierpnia 1998 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w okręgu Nr 6 dodaje się miejscowość Podwieżanka.
2. Wykaz granic okręgów wyborczych stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Walentyna Jakimiuk
Załącznik
do uchwały Nr XXXII/153/10
 Rady Gminy Czyże
z dnia 9 sierpnia 2010 r.
 
Wykaz granic okręgów wyborczych
 
Numer okręgu
Granice okręgu
Liczba mieszkańców w okręgu
Liczba radnych wybieranych w okręgu
1.
Czyże, Leniewo
627
3
2.
Łuszcze, Podrzeczany, Rakowicze
232
1
3.
Osówka, Szostakowo
206
1
4.
Hukowicze, Leszczyny, Sapowo
162
1
5.
Klejniki I i II
616
3
6.
Kamień, Lady, Maksymowszczyzna, Wólka, Wieżanka, Podwieżanka
242
1
7.
Kojły
213
1
8.
Kuraszewo
428
2
9.
Morze
244
1
10.
Zbucz
217
1
 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2010-08-10

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2010-08-10

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2010-08-10