Prowadzone rejestry i ewidencje

 Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) informacje dotyczące prowadzonych rejestrów i ewidencji udostępniane są w następujący sposób:

Rejestr protokołów z Sesji Rady Gminy Czyże

informacje są udostępniane w Urzędzie Gminy, Czyże 96, pokój nr 15, tel. 681-89-98,
w godzinach pracy Urzędu.
 
Rejestr protokołów posiedzeń Komisji Rady Gminy Czyże

informacje są  udostępniane w Urzędzie Gminy, Czyże 96, pokój nr 15, tel. 681-89-98,
w godzinach pracy Urzędu.

Rejestr uchwały Rady Gminy Czyże

informacje są udostępniane w Urzędzie Gminy, Czyże 96, pokój nr 16,  tel. 681-89-99,
w godzinach pracy Urzędu.

Rejestr aktów prawa miejscowego

informacje są udostępniane w Urzędzie Gminy, Czyże 96, pokój nr 16  tel. 681-89-99,
w godzinach pracy Urzędu.

Rejestr interpelacji i wniosków radnych

informacje są udostępniane w Urzędzie Gminy, Czyże 96, pokój nr 15, tel. 681-89-98,
w godzinach pracy Urzędu.

Rejestr zarządzeń Wójta

informacje są udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) w Urzędzie Gminy, Czyże 96, pokój nr 17, tel. 6813517, w godzinach pracy Urzędu.

Rejestr zarządzeń Kierownika

informacje są udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) w Urzędzie Gminy, Czyże 96, pokój nr 17, tel. 6813517, w godzinach pracy Urzędu.

Rejestr upoważnień wydanych przez Wójta

informacje są udostępniane w Urzędzie Gminy, Czyże 96, pokój nr 16, tel. 681-89-99,
w godzinach pracy Urzędu.

Dziennik korespondencji (rejestr wpływów)

informacje są udostępniane w Urzędzie Gminy, Czyże 96, pokój nr 17, tel. 6813517 -  Sekretariat, w godzinach pracy Urzędu.

Rejestr skarg i wniosków

zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy, Czyże , Rejestr prowadzony jest na stanowisku  pracy do spraw organizacyjnych, pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz kancelarii tajnej. Dane rejestrowane na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych nie podlegają udostępnianiu i publikacji.

 Ewidencja działalności gospodarczej

ewidencja działalności gospodarczej prowadzona ręcznie w sposób tradycyjny,

ewidencja działalności gospodarczej jest jawna . Informacje na wniosek osoby  zainteresowanej. Uzyskanie informacji jest możliwe w godzinach pracy Urzędu,
tel. 6813531,  pokój Nr 11.

aktualnie wpisano w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy Czyże, 52 podmioty,

informacje udzielane odpłatnie na zasadach ogólnych.

Ewidencja ludności

ewidencja ludności prowadzona w sposób tradycyjny oraz budowana systemem elektronicznym,

dane osobowe chronione ustawą o ochronie danych osobowych. Udostępnianie na pisemny wniosek zainteresowanego lub osób mających uzasadniony interes prawny,

informacje udostępniane odpłatnie,  na zasadach ogólnych w Urzędzie Gminy, Czyże 96, pokój nr 15, tel. 681-89-98.

rejestr pobytu czasowych cudzoziemców zameldowanych na okres do dwóch miesięcy,


Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierający informacje o środowisku – wycinka drzew i krzewów

ewidencja prowadzona jest na stanowisku do spraw ochrony środowiska,

informacja jest udostępniana nieodpłatnie, na zasadach ogólnych w Urzędzie.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Lucyna Pietruczuk

Wprowadzający: Lucyna Pietruczuk

Data wprowadzenia: 2005-06-09

Data modyfikacji: 2005-06-10

Opublikował: Lucyna Pietruczuk

Data publikacji: 2005-06-09