UCHWAŁA Nr II-0131-5-28/08
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 25.08.2008 r.
 


w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czyże informacji o
przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
 


Na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zra.) oraz Zarządzenia Nr 1/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczania składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach, Skład Orzekający w osobach:
 
Przewodniczący:
Aleksander Piszczatowski                       - Członek Kolegium RIO w Białymstoku


 
Członkowie:
Joanna Salachna                                   - Członek Kolegium RIO w Białymstoku
Anna Ostrowska                                    - Członek Kolegium RIO w Białymstoku
 
uchwala co następuje :
 
Opiniuje pozytywnie przedłożoną przez Wójta Gminy Czyże informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
 
UZASADNIENIE
 
Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdawczości budżetowej oraz informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
 
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13.
 
Przewodniczący Składu Orzekającego
Aleksander Piszczatowski

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2008-09-24

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2008-09-24

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2008-09-24