UCHWAŁA Nr 11-0131-5-13/07

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku z dnia 21.08.2007 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czyże informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

 

Na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art. 19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 1/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczania składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach, Skład Orzekający w osobach:

 

Przewodniczący:

Aleksander Piszczatowski       - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

 

Członkowie:

Barbara Poniat                       - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

Bogusław Dębski                    - Członek Kolegium RIO w Białymstoku

 

uchwala co następuje :

Opiniuje pozytywnie przedłożoną przez Wójta Gminy Czyże informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

 

UZASADNIENIE

 

Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdawczości budżetowej oraz informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

 

Od   niniejszej   uchwały   służy   prawo   wniesienia   odwołania   do   pełnego  składu Kolegium RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13.

 

Przewodniczący Składu Orzekającego

Aleksander Piszczatowski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2007-08-31

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2007-08-31

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2007-08-31