UCHWAŁA Nr 11-0034-18/09
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 17. 08.2009 r.
 

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czyże informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 oraz art.19 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55. poz. 577 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 1/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczania składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach zamiejscowych w Łomży i Suwałkach, Skład Orzekający w osobach:
Przewodniczący:
Aleksander Piszczatowski - Członek Kolegium RIO w Białymstoku
Członkowie:
Joanna Salachna              - Członek Kolegium RIO w Białymstoku
Anna Ostrowska               - Członek Kolegium RIO w Białymstoku
uchwala co następuje :
Opiniuje pozytywnie przedłożoną przez Wójta Gminy Czyże informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
UZASADNIENIE
Opinia powyższa została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdawczości budżetowej oraz informacji opisowej o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13.
Przewodniczący Składu Orzekającego
Aleksander Piszczatowski

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2010-03-17

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2010-03-17

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2010-03-17