Zarządzenie Nr 53.2015

Wójta Gminy Czyże

z dnia 1 września 2015 r.

          

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

 

         Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 lit. a oraz ust. 4  ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) w związku z § 6 ust. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. z 2003 r. Nr 74,poz. 671, ze zm.) postanawiam:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 51.2015 Wójta Gminy Czyże z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2 w Klejnikach z siedzibą: Świetlica Wiejska w Klejnikach, Klejniki 51 skreśla się ust. 5.

         § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk


SKŁAD OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Obwodowa Komisja do spraw referendum Nr 1 w Czyżach

siedziba: Sala Konferencyjna Nr 4 w Urzędzie Gminy Czyże, Czyże 98

 

1.    Nina Adamiuk – Czyże - Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej - Przewodnicząca

2.    Janusz Białowieżec - Czyże – Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu” – Zastępca Przewodniczącej

3.    Iwona Bołtromiuk – Morze – Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli - członek

4.    Raisa Baszun – Czyże – Prawo i Sprawiedliwość - członek

5.    Paulina Baszun – Czyże – Fundacja Biznes i Prawo - członek

6.    Anna Andrejuk – Czyże – Fundacja Wolność i Nadzieja - członek

7.     Paulina Gawryluk – Czyże – Twój Ruch - członek

8.     Mirosława Peszko – Czyże - Polskie Stronnictwo Ludowe - członek

9.    Diana Rożkiewicz - przedstawiciel Wójta - członek

 

Obwodowa Komisja do spraw referendum Nr 2 w Klejnikach

siedziba: Świetlica Wiejska w Klejnikach, Klejniki 51

 

1.    Maria Chodakowska – Czyże - Fundacja Wolność i Nadzieja - Przewodnicząca

2.    Nadzieja Karczewska – Klejniki - Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej – Zastępca Przewodniczącej

3.    Jarosław Kiczkajło – Zbucz - Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli - członek

4.    Helena Zabrocka – Podwieżanka - Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej - członek

5.     Bożena Fiedoruk – Klejniki - Twój Ruch - członek

6.     Eugeniusz Iwaniuk – Czyże - Fundacja Lepsza Polska - członek

7.     Helena Stocka - Czyże – Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu” - członek

8.    Joanna Białowieżec - przedstawiciel Wójta - członek

 

Obwodowa Komisja do spraw referendum Nr 3 w Kuraszewie

siedziba: Świetlica Wiejska w Kuraszewie, Kuraszewo 14A

 

1.     Lucyna Szarmach - Szostakowo - Fundacja Biznes i Prawo - Przewodnicząca

2.     Katarzyna Filimoniuk – Kuraszewo - Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej – Zastępca Przewodniczącej

3.     Krystyna Romaniuk – Szostakowo - Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli - członek

4.     Grażyna Moroz – Szostakowo - Prawo i Sprawiedliwość - członek

5.     Sylwia Jancewicz – Łuszcze - Sojusz Lewicy Demokratycznej - członek

6.     Nina Grygoruk – Kuraszewo - Polskie Stronnictwo Ludowe - członek

7.     Krystyna Gawryluk – Kamień - Fundacja Rozwiązania HR - członek

8.     Sławomir Wasiluk – Czyże - Fundacja Lepsza Polska - członek

9.     Irena Stepaniuk - przedstawiciel Wójta - członek

 

Obwodowa Komisja do spraw referendum Nr 4 w Zbuczu

siedziba: Świetlica Wiejska w Zbuczu, Zbucz 65

 

1.     Mariola Bowtruczuk – Zbucz - Fundacja Wolność i Nadzieja - Przewodnicząca

2.     Janina Kindziuk – Czyże – Sojusz Lewicy Demokratycznej – Zastępca Przewodniczącej

3.     Janusz Bołtromiuk – Morze - Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli - członek

4.     Paulina Tomaszuk – Zbucz - Prawo i Sprawiedliwość - członek

5.     Łukasz Romaniuk – Szostakowo - Stowarzyszenie Solidarni 2010 - członek

6.     Monika Korzunowicz – Lady - Fundacja Rozwiązania HR - członek

7.     Jarosław Bielkiewicz – Czyże – Fundacja Lepsza Polska - członek

8.     Piotr Stepaniuk - Czyże – Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu” - członek

9.     Katarzyna Szyryńska - przedstawiciel Wójta - członek


Zarządzenie Nr 51.2015

Wójta Gminy Czyże

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

 

   w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

         Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 lit. a oraz ust. 4  ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) w związku z § 6 ust. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. z 2003 r. Nr 74,poz. 671, ze zm.) postanawiam:

         § 1. Powołuję obwodowe komisje do spraw referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. w składzie określonym w załączniku.

         § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

 

                                                                                                                                                                                                                                     Załącznik 

do Zarządzenia Nr 51.2015

Wójta Gminy Czyże

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

 

SKŁAD OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

 

Obwodowa Komisja do spraw referendum Nr 1 w Czyżach

z siedzibą: Sala Konferencyjna Nr 4 w Urzędzie Gminy Czyże, Czyże 98

 

1.     Iwona Bołtromiuk zam. Morze zgłoszona przez Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli

2.     Raisa Baszun zam. Czyże zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość

3.     Paulina Baszun zam. Czyże zgłoszona przez Fundację Biznes i Prawo

4.     Anna Andrejuk zam. Czyże zgłoszona przez Fundację Wolność i Nadzieja

5.     Nina Adamiuk zam. Czyże zgłoszona przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

6.     Paulina Gawryluk zam. Czyże zgłoszona przez Twój Ruch

7.     Mirosława Peszko zam. Czyże zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe

8.     Janusz Białowieżec zam. Czyże zgłoszony przez Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu”

9.     Diana Rożkiewicz zam. Hajnówka (osoba wskazana przez Wójta).

 

Obwodowa Komisja do spraw referendum Nr 2 w Klejnikach

z siedzibą: Świetlica Wiejska w Klejnikach, Klejniki 51

 

1.     Nadzieja Karczewska zam. Klejniki zgłoszona przez Platformę Obywatelską Rzeczypospolitej Polskiej

2.     Jarosław Kiczkajło zam. Zbucz zgłoszony przez Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli

3.     Maria Chodakowska zam. Czyże zgłoszona przez Fundację Wolność i Nadzieja

4.     Helena Zabrocka zam. Podwieżanka zgłoszona przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

5.     Natalia Jancewicz zam. Łuszcze zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej

6.     Bożena Fiedoruk zam. Klejniki zgłoszona przez Twój Ruch

7.     Eugeniusz Iwaniuk zam. Czyże zgłoszony przez Fundację Lepsza Polska

8.     Helena Stocka zam. Czyże zgłoszona przez Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu”

9.     Joanna Białowieżec zam. Czyże (osoba wskazana przez Wójta).

 

Obwodowa Komisja do spraw referendum Nr 3 w Kuraszewie

z siedzibą: Świetlica Wiejska w Kuraszewie, Kuraszewo 14A

 

1.     Krystyna Romaniuk zam. Szostakowo zgłoszona przez Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli

2.     Grażyna Moroz zam. Szostakowo zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość

3.     Lucyna Szarmach zam. Szostakowo zgłoszona przez Fundację Biznes i Prawo

4.     Katarzyna Filimoniuk zam. Kuraszewo zgłoszona przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

5.     Sylwia Jancewicz zam. Łuszcze zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej

6.     Nina Grygoruk zam. Kuraszewo zgłoszona przez Polskie Stronnictwo Ludowe

7.     Krystyna Gawryluk zam. Kamień zgłoszona przez Fundację Rozwiązania HR

8.     Sławomir Wasiluk zam. Łuszcze zgłoszony przez Fundację Lepsza Polska

9.     Irena Stepaniuk zam. Hajnówka (osoba wskazana przez Wójta).

 

Obwodowa Komisja do spraw referendum Nr 4 w Zbuczu

z siedzibą: Świetlica Wiejska w Zbuczu, Zbucz 65

 

1.     Janusz Bołtromiuk zam. Morze zgłoszony przez Stowarzyszenie Ruch Obrony Obywateli

2.     Paulina Tomaszuk zam. Zbucz zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość

3.     Mariola Bowtruczuk zam. Zbucz zgłoszona przez Fundację Wolność i Nadzieja

4.     Janina Kindziuk zam. Czyże zgłoszona przez Sojusz Lewicy Demokratycznej

5.     Łukasz Romaniuk zam. Szostakowo zgłoszony przez Stowarzyszenie Solidarni 2010

6.     Monika Korzunowicz zam. Lady zgłoszona przez Fundację Rozwiązania HR

7.     Jarosław Bielkiewicz zam. Czyże zgłoszony przez Fundację Lepsza Polska

8.     Piotr Stepaniuk zam. Czyże zgłoszony przez Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu”

9.     Katarzyna Szyryńska zam. Czyże (osoba wskazana przez Wójta).


Informacja

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

o losowaniu członków do Obwodowych Komisji ds. referendum

 

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz. 671, zez zm.) informuję, iż losowanie członków do Obwodowych Komisji do spraw referendum z terenu Gminy Czyże na potrzeby przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. odbędzie się 13 sierpnia 2015 r. o godz. 930 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czyże.

 

Liczba kandydatów zgłoszona do Obwodowych Komisji ds. referendum

Gmina Czyże

 

Nr obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji ds. referendum

Liczba kandydatów zgłoszonych przez podmioty uprawnione

Maksymalna liczba osób w komisji zgłoszonych przez podmioty uprawnione

Losowanie (TAK/NIE)

1

Sala Konferencyjna Nr 4 w Urzędzie Gminy Czyże, Czyże 98

13

8

TAK

2

Świetlica Wiejska w Klejnikach, Klejniki 51

13

8

TAK

3

Świetlica Wiejska w Kuraszewie, Kuraszewo 14A

13

8

TAK

4

Świetlica Wiejska w Zbuczu, Zbucz 65

13

8

TAK

 


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZYŻE

Z DNIA 27 lipca 2015 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm) w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Nr obwodu

głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum

1

CZYŻE, LENIEWO, ŁUSZCZE, OSÓWKA, PODRZECZANY, RAKOWICZE, SZOSTAKOWO

SALA KONFERENCYJNA NR 4 W URZĘDZIE GMINY CZYŻE, CZYŻE 98

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego.

2

HUKOWICZE, KLEJNIKI, LESZCZYNY, SAPOWO

ŚWIETLICA WIEJSKA W KLEJNIKACH, KLEJNIKI 51

3

KAMIEŃ, KOJŁY, KURASZEWO, LADY, MAKSYMOWSZCZYZNA,  WIEŻANKA, WÓLKA, PODWIEŻANKA

ŚWIETLICA WIEJSKA W KURASZEWIE,

KURASZEWO 14A

4

MORZE, ZBUCZ

ŚWIETLICA WIEJSKA W ZBUCZU, ZBUCZ 65

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego.

 

UWAGA:

1.     Wyborcy do dnia 24 sierpnia 2015 r.* (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania

korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych

w alfabecie Braille.

2. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat do dnia 28 sierpnia 2015 r. (piątek) mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

3. Lokale obwodowych komisji do spraw referendum w dniu 6 września 2015 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 6.00 – 22.00.

 

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenie pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego  oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w urzędzie  gminy pokój nr 15, mailem s.jancewicz@ugczyze.pl lub pod nr telefonu 85 6818998.

 

 

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

* Termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego


Czyże, 2015.07.20

Urząd Gminy Czyże

17-207 Czyże 98

 

S.502.28.2015

Krajowe Biuro Wyborcze

Delegatura w Białymstoku

 

Urząd Gminy Czyże informuje, iż tablice informacyjne znajdujące się w każdej miejscowości na terenie gminy służą do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum.

 

Zenaida Gierasimiuk

Sekretarz Gminy


2015

Wybory Prezydenta


 

2014

Wybory samorządowe

Wybory do Parlamentu Europejskiego                

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie

Wyniki wyborów 


2011

Wybory do Sejmu  i  Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej                                                                     
Wyniki wyborów 

2010

 
Wybory samorządowe                             
 

  

 
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
 

2009

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czyże


Bezpłatne miejsca na umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Spis udostępniony jest do wglądu w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu w pokoju nr. 15 (USC)
1 Wiosek o udostępnienie spisu wyborców
2 Wniosek o wpisanie do spisu wyborców
3 Wnioseko wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
4 Zaświadczenie o prawie głosowania

 

 

Obwieszczenie 

Wybory do Parlamentu Europejskiego.
                                                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 


2007

 

 

 

Obwieszczenie 

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej                                                                 

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 

 

Obwieszczenie 

Wybory przedterminowe do Sejmiku                                                                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 

 

 

Obwieszczenie 

Referendum wojewódzkie                                                                    

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Wyniki wyborów 

 


2006

 


 

 

 

Obwieszczenie 

Wybory samorządowe                                                                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 

 


2005 

 


 

  Obwieszczenie 

Wybory do Sejmu  i  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej            

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyniki wyborów 

 


 

  Obwieszczenie 

Wybory na  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

 I tura   

Wyniki wyborów 

 

  Obwieszczenie 

Wybory na  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                  

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

 II tura   

Wyniki wyborów 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-10-03

Data modyfikacji: 2015-10-03

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-10-03