Zarządzenie Wójta Gminy Czyże w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) w związku z uchwałą Nr 17.83.2012 Rady Gminy Czyże z dnia  17 lipca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czyże na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 2176) – podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

NUMER OBWODU

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

1

CZYŻE, LENIEWO, ŁUSZCZE, OSÓWKA, PODRZECZANY, RAKOWICZE, SZOSTAKOWO

SALA KONFERENCYJNA
NR 4 W URZĘDZIE GMINY CZYŻE, CZYŻE 98

2

HUKOWICZE, KLEJNIKI, LESZCZYNY, SAPOWO

ŚWIETLICA WIEJSKA W KLEJNIKACH, KLEJNIKI 51

3

KAMIEŃ, KOJŁY, KURASZEWO, LADY, MAKSYMOWSZCZYZNA,  WIEŻANKA, WÓLKA, PODWIEŻANKA

ŚWIETLICA WIEJSKA W KURASZEWIE,
KURASZEWO 14A

4

MORZE, ZBUCZ

ŚWIETLICA WIEJSKA W ZBUCZU, ZBUCZ 65

 

Lokale Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Czyżach oraz Nr 4 w Zbuczu dostosowane są do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz.721 ze zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania skończy 75 lat może w terminie do 4 maja 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz.721 ze zm.) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony Wójtowi Gminy przez wyborcę niepełnosprawnego do 27 kwietnia 2015 r..

UWAGA!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

 

Wójt

Jerzy Wasiluk

Czyże, dnia 08 kwietnia 2015 r.


Czyże, 2015.03.30

S.502.3.2015

 

Krajowe Biuro Wyborcze

Delegatura w Białymstoku

 

Nawiązując do pisma Nr DBŁ-064-3/15 z dnia 23 lutego 2015 r. dotyczącego wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, Urząd Gminy Czyże informuje, iż służą do tego tablice informacyjne znajdujące się w każdej miejscowości na terenie gminy.

 

Z poważaniem

Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy


 

2014

Wybory samorządowe

Wybory do Parlamentu Europejskiego                

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie

Wyniki wyborów 


2011

Wybory do Sejmu  i  Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej                                                                     
Wyniki wyborów 

2010

 
Wybory samorządowe                             
 

  

 
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
 

2009

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czyże


Bezpłatne miejsca na umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Spis udostępniony jest do wglądu w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu w pokoju nr. 15 (USC)
1 Wiosek o udostępnienie spisu wyborców
2 Wniosek o wpisanie do spisu wyborców
3 Wnioseko wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
4 Zaświadczenie o prawie głosowania

 

 

Obwieszczenie 

Wybory do Parlamentu Europejskiego.
                                                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 


2007

 

 

 

Obwieszczenie 

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej                                                                 

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 

 

Obwieszczenie 

Wybory przedterminowe do Sejmiku                                                                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 

 

 

Obwieszczenie 

Referendum wojewódzkie                                                                    

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Wyniki wyborów 

 


2006

 


 

 

 

Obwieszczenie 

Wybory samorządowe                                                                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 

 


2005 

 


 

  Obwieszczenie 

Wybory do Sejmu  i  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej            

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyniki wyborów 

 


 

  Obwieszczenie 

Wybory na  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

 I tura   

Wyniki wyborów 

 

  Obwieszczenie 

Wybory na  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                  

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

 II tura   

Wyniki wyborów 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-07-15

Data modyfikacji: 2015-07-15

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-07-15