INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Czyże

 

Referenta do spraw księgowości podatkowej

( nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Pani Diana Anna Rożkiewicz  zam. Hajnówka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Wybrana kandydatka Pani Diana Anna Rożkiewicz zgodnie z wymogami posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz wykazała się znajomością regulacji prawnych przedstawionych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, po przeprowadzonych rozmowach stwierdzono jednogłośnie, że wykazuje dobre gwarancje należytego wykonywania zadań na tym stanowisku.

 

WÓJT

inż. Jerzy Wasiluk

(data, podpis osoby upoważnionej)

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-07-16

Data modyfikacji: 2015-07-16

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-07-16