Zbiór aktów prawa miejscowego 2009

Rok 2009
  
Nr XXV/120/09 z dnia 2 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Nr XXV/119/09 z dnia 2 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr XXII/105/09 z dnia 09 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/03 Rady Gminy Czyże z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Nr XX/98/09 z dnia 30 marca 2009 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyże

Nr XX/96/09 z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2020-01-29

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2020-01-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2020-01-29