Zbiór aktów prawa miejscowego 2013

Rok 2013

Nr 29.150.2013 z dnia 25 października 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr 29.149.2013 z dnia 25 października 2013 r.
w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Nr 28.146.2013 z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Nr 28.143.2013 z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Nr 26.135.2013 z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe

Nr 26.134.2013 z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Nr 26.133.2013 z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Nr 25.127.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zbiornik małej retencji „Leniewo” wraz z terenami przyległymi
Nr 24.126.2013 z dnia 29 marca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Nr 24.125.2013 z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności, trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Nr 23.119.2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie zasad dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czyże ze środków budżetu gminy

Nr 23.116.2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Czyże

Nr 23.115.2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie opłaty targowej

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2020-01-29

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2020-01-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2020-01-29