Zbiór aktów prawa miejscowego 2017

Rok 2017

 

Nr 28.142.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Czyże.

Nr 28.139.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Nr 27.133.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Nr 27.131.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże

Nr 27.130.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czyże na lata 2017-2022

Nr 26.128.2017 z dnia 26 października 2017 r.
zmieniająca uchwałę Nr 25.123.2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże

Nr 26.127.2017 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Nr 26.126.2017 z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Czyże

Nr 25.124.2017 z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Nr 25.123.2017 z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże

Nr 24.119.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Nr 22.112.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę Nr 21.105.2017 Rady Gminy Czyże z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Nr 22.111.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę Nr 10.62.2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Nr 21.108.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2017 roku”

Nr 21.107.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże

Nr 21.106.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów, liczby punków i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czyże

Nr 21.105.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2020-01-30

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2020-01-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2020-01-30