Zbiór aktów prawa miejscowego 2010

Rok 2010
 
Nr III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr III/15/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach
Nr XXXIV/164/10 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr XXXIV/163/10 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr XXXIV/161/10 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie ustalenia regulaminu szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytkupublicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktówprawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Nr XXXIV/158/10 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlaneprzy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr XXXII/153/10 z dnia 09 sierpnia 2010 roku
zmieniająca w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Nr XXXII/152/10 z dnia 09 sierpnia 2010 roku
zmieniająca w sprawie podziału gminy na obwody głosowania

Nr XXXI/149/10 z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czyże lub jej jednostkom podległym
Nr XXVII/130/10 z dnia 27 stycznia 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2020-01-29

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2020-01-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2020-01-29