Zbiór aktów prawa miejscowego 2011

Rok 2011
 
Nr 13.63.2011 z dnia 29 grudnia 2011r.
w sprawie zmian zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Czyże

Nr 12.54.2011 z dnia 10 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia formularzy deklaracji na podatki oraz informacji
Nr 12.53.2011 z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr 12.52.2011 z dnia 10 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr 11.51.2011 z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Nr 10.49.2011 z dnia 28 września 2011r.
w sprawie zmian regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czyże

Nr 8.38.2011 z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Nr 8.36.2011 z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże obejmującego tereny przeznaczone pod kopalnię iłów na gruntach wsi Wólka
Nr 7.35.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czyże na lata 2011-2016
Nr 7.34.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, nauczycielom zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyże
Nr 7.33.2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czyże, oraz określenia granic ich obwodów

Nr 6.29.2011 z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/03 Rady Gminy Czyże z dnia 9 grudnia 2003 r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Nr 4.20.2011 z dnia 1 lutego 2011 r.
w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2020-01-29

Wprowadzający: Jan Nowicki

Modyfikujący: Jan Nowicki

Data modyfikacji: 2020-06-02

Opublikował: Jan Nowicki

Data publikacji: 2020-01-29