Zbiór aktów prawa miejscowego 2014

Rok 2014

 

Nr 2.16.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr 2.14.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr 2.13.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Nr 37.189.2014 z dnia 31 października 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nr 35.181.2014 z dnia 18 lipca 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Czyże z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych
Nr 32.166.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Nr 32.165.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Nr 32.164.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2020-01-30

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2020-01-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2020-01-30